Pobierz

Komunikaty

Prawo


POBIERZ - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst ujednolicony

Ustawa – Prawo budowlane, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach

 

Copyright © PINB Cieszyn

Designed by: Strony Dla Firm