Pobierz

Komunikaty

Komunikaty


KOMUNIKAT dot. obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowych obiektów wielkopowierzchniowych

K O M U N I K A T dot. obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowych obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) (Pb).   Art. 62 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane określa dla wyznaczonej grupy obiektó... Więcej

KOMUNIKAT dot. użytkowania obiektów w okresie jesienno - zimowym

  K O M U N I K A T  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie  dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym           W okresie jesienno - zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiekt&oac... Więcej
<< poprzednia | | następna >>

Copyright © PINB Cieszyn

Designed by: Strony Dla Firm